0%
logo quinta

Algemene voorwaarden

Huurvoorwaarden Quinta da Estrela – per 01-11-2023

1 Huurder en verhuurder

1.1 Quinta da Estrela is een vakantieaccommodatie met licenties 58701/AL, 125018/AL en 4924/CC. Contactgegevens: Tim Wilssens en Saartje Brits, Quinta da Estrela, Quinta das Fontainhas, Seixas, 6290-621 Vila Franca da Serra, Portugal.

1.2 Op alle gesloten verhuurovereenkomsten voor een van de accommodaties bij Quinta da Estrela zijn de volgende voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk anders overeengekomen is.

1.3 Met huurder wordt bedoeld de persoon die de boeking heeft gedaan alsmede eventuele medehuurders. Alle personen die zullen verblijven bij verhuurder dienen door de hoofdhuurder bij de boeking te worden vermeld.

2 Aankomst en vertrek

2.1 Tijdens het hoogseizoen is de vaste aankomst- en vertrekdag op zaterdag en op basis van beschikbaarheid.

2.2 Buiten het hoogseizoen zijn de aankomst- en vertrekdagen flexibel en op basis van beschikbaarheid.

2.2 Op de dag van aankomst is de accommodatie beschikbaar vanaf 16.00 uur.

2.3 Op de dag van vertrek dient u de accommodatie uiterlijk om 10.00 uur te verlaten.

2.4 In overleg en indien mogelijk is een eerdere aankomst of later vertrek mogelijk.

2.5 Mocht de accommodatie niet eerder of langer beschikbaar zijn, dan kunt u uiteraard wel gebruikmaken van de faciliteiten, zoals het zwembad en de bar.

3 De huurprijs

3.1 De huurprijs is per accommodatie per nacht op basis van 4 personen.

3.2 De huurprijs is inclusief water, elektriciteit, WIFI en exclusief eindschoonmaak.

3.3 Gebruik van beddengoed, bad- en keukenlinnen is inbegrepen in de prijs.

3.4 Quinta da Estrela beschikt over een wasmachine voor algemeen gebruik. Gebruik dient vooraf aangegeven te worden bij de verhuurder en kost €5,- per wasbeurt. Wasmiddel is bij de prijs inbegrepen.

4 De huurperiode

4.1 Er geldt een minimale huurperiode van 2 nachten buiten het hoogseizoen.

4.2 Er geldt een minimale huurperiode van 7 nachten tijdens het hoogseizoen. De huurperiode is per week met wissel op zaterdag.

4.3 De maximale huurperiode bedraagt 6 maanden.

4.4 Hoogseizoen omvat de maanden juni, juli, augustus en september.

5 Schoonmaak

5.1 De eindschoonmaak ter waarde van €40,- is niet inbegrepen bij de huurprijs.

5.2 Bij een verblijf van 2 weken of langer, wordt na iedere hele week de gehele accommodatie licht schoongemaakt en bed-, bad- en keukenlinnen verwisseld.

5.3 Extra tussentijdse grote schoonmaak is mogelijk voor €25,- per keer en is exclusief linnenwissel.

5.4 Extra tussentijdse bad- en keukenlinnenwissel is mogelijk voor €5,- per keer.

5.5 Extra tussentijdse bedlinnenwissel is mogelijk voor €5,- per keer.

5.6 Bij vertrek wordt van de huurder verwacht dat het appartement opgeruimd wordt achtergelaten. Daarbij dient de afwas gedaan te zijn en de vuilnisbakken te zijn geleegd.

6 Reserveren en betalen

6.1 Het maken van een reservering kan online via de website.

6.2 De reservering wordt binnen 24 uur door de verhuurder bevestigd per e-mail.

6.3 De reservering is definitief na ontvangst van aanbetaling. De aanbetaling dient binnen 7 dagen na bevestiging van de reservering betaald te worden en bedraagt 50% van de totale huursom.

6.4 Restantbetaling vindt plaats uiterlijk twee maanden voor de aankomstdatum.

6.5 Indien de reservering valt binnen twee maanden voor de aankomstdatum, dienen de aanbetaling en het restantbedrag in 1 keer betaald te worden.

6.6 Wanneer de aanbetaling niet binnen de afgesproken termijn voldaan is, behoudt de verhuurder zich het recht de reservering te annuleren.

6.7 Zodra de huurder de aanbetaling betaald heeft aan de verhuurder, is de reservering definitief en zijn de in de huurvoorwaarden genoemde annuleringsvoorwaarden van kracht.

7 Huurders, gasten en huisdieren

7.1 Er zijn 3 accommodaties beschikbaar voor verhuur, Casa Rincon, Casa Pipa en Casa Pemba. De maximale bezetting is vier personen per accommodatie met uitzondering van Casa Rincon waar maximaal vijf personen kunnen verblijven.

7.2 De accommodatie is uitsluitend toegankelijk voor huurder en overige leden van het reisgezelschap, mits deze op voorhand door huurder zijn aangegeven bij de boeking.

7.3 In overleg en na bevestiging van de verhuurder, mag de huurder gedurende de dag gasten van buiten de accommodatie ontvangen, mits deze geen overlast veroorzaken voor andere huurders. De huurder is verantwoordelijk voor het gedrag en eventuele overlast van zijn of haar gasten.

7.4 Indien huurder en/of gasten van een huurder zoals bedoeld in 7.3 overlast veroorzaken (ter beoordeling verhuurder) kunnen zij per direct de toegang tot het terrein worden ontzegd.

7.5 Huisdieren zijn alleen toegestaan op aanvraag en na schriftelijke bevestiging van de verhuurder tegen een tarief van €50,- per huisdier per boeking en bij langdurig (winter)verblijf tegen een tarief van €50,- per maand. Huisdieren dienen ten alle tijden aangelijnd te zijn op het terrein.

7.6 Indien blijkt dat niet wordt voldaan aan voorwaarden 7.1 tot en met 7.5, behoudt de verhuurder zich het recht de huurder per direct de toegang tot Quinta da Estrela te ontzeggen. Dit zal worden beschouwd als een annulering waarbij geen restitutie plaatsvindt.

8 Roken, barbecue en open vuur

8.1 Roken is in alle accommodaties verboden. Het is uitsluitend toegestaan te roken op het terras behorende bij het woonst waar de huurder verblijft. De huurder dient de verhuurder op de hoogte te brengen, zodat deze kan faciliteren in een asbak. De huurder dient ten alle tijden gebruik te maken van de asbak. Roken in de tuin is verboden, behalve op de door de verhuurder aangewezen plaatsen.

8.2 Het gebruik van een barbecue is alleen toegestaan bij de eigen accommodatie of bij de gemeenschappelijke barbecueplaats.

8.3 Het maken van open vuur (inclusief het gebruik van kaarsen in en buiten de woning) is verboden.

8.4 Indien blijkt dat niet wordt voldaan aan voorwaarden 8.1 tot en met 8.3, behoudt de verhuurder zich het recht de huurder per direct de toegang tot Quinta da Estrela te ontzeggen. Dit zal worden beschouwd als een annulering waarbij geen restitutie plaatsvindt.

9 Garanties

9.1 De verhuurder garandeert dat de accommodatie bij aanvang van de huur goed onderhouden is en overeenkomt met de verwachtingen van de huurder ten aanzien van een vakantiewoning.

9.2 De huurder garandeert dat het huis uitsluitend wordt gebruikt voor vakantiedoeleinden.

Wanneer blijkt dat de huurder de accommodatie -zonder medeweten van de verhuurder- heeft gebruikt voor andere doeleinden dan vakantie, is de verhuurder gerechtigd de huurovereenkomst per direct te beëindigen, op straffe van een boete van € 10.000,-.

9.3 De huurder garandeert dat het huis alleen wordt gebruikt door de huurder en medehuurder(s) en niet wordt onderverhuurd. Het aantal gasten dient beperkt te blijven tot het bij de reservering opgegeven aantal personen. In het geval dit aantal wordt overschreden, is de huurder verplicht dit aan de verhuurder te melden, die eventueel maatregelen kan nemen.

10 Aansprakelijkheid

10.1 Gedurende het verblijf in Quinta da Estrela is de huurder aansprakelijk voor de accommodatie, de inrichting en alle zaken die tot het gehuurde object behoren. De verhuurder kan een borg vragen. Eventueel door de huurder of medehuurders aangerichte schade of aanwezige gebreken dienen direct aan de verhuurder gemeld te worden. De woning wordt zo spoedig mogelijk na vertrek van de huurder gecontroleerd door de verhuurder. Als de woning wordt goedgekeurd, zal een eventueel betaalde borg worden geretourneerd. Bij geconstateerde onvolkomenheden zal dit met de eventueel betaalde borg verrekend worden. In het geval geen borg is betaald heeft de verhuurder het recht de schade in rekening te brengen bij de huurder.

10.2 De verhuurder is nimmer aansprakelijk voor verlies, diefstal en/of (letsel)schade, berokkend aan of door huurders van Quinta da Estrela.

10.3 Huurders worden verzocht voldoende zorg aan de begeleiding van hun kinderen te besteden, zowel binnen- als buitenshuis en met name in de algemene ruimten en in en rond het zwembad. Dit met het oogmerk om de rust voor de overige gasten niet te verstoren.

10.4 De verhuurder is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door natuurgeweld, natuurrampen, kernrampen, aanslagen, stakingen, geweldplegingen en andere externe factoren.

10.5 De verhuurder is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor schade, verlies of wijzigingen als gevolg van factoren die buiten zijn macht liggen.

10.6 Quinta da Estrela is een naar moderne maatstaven gerenoveerde oude boerderij. Er zijn niveauverschillen (o.a. glooiend terrein, trapjes en opstapjes) in en om het pand, voortkomend uit de ligging en de oorspronkelijke bouw. De huurder is zich daarvan bewust en de verhuurder is niet aansprakelijk voor schade die wordt opgelopen door deze bij de plek horende omstandigheden.

10.7 De verhuurder heeft op elk moment het recht om een reservering te annuleren als omstandigheden buiten de macht van de eigenaar om hem hiertoe dwingen of noodzaken. In zo’n geval is de verhuurder enkel verplicht het door de huurder betaalde (deel van het) huurbedrag te restitueren.

10.8 Het kan gebeuren dat er in de buurt van het huis werkzaamheden plaatsvinden, zoals bouwwerkzaamheden, wegwerkzaamheden of andere activiteiten. De verhuurder is niet aansprakelijk voor eventuele overlast of schade die hieruit voortvloeit. De verhuurder zal de huurder hier tijdig over informeren als dat bekend en mogelijk is.

11 Annuleringsvoorwaarden

11.1 Een annulering dient schriftelijk te worden ingediend via het contactformulier op de website.

11.2 Bij annulering door de huurder heeft de eigenaar recht op de volgende compensatie:

– Tot 8 weken voor de aankomstdatum: 50% van de totale huursom. De huurder kan ook opteren om zijn verblijf éénmalig kosteloos om te boeken.

– Binnen 8 weken tot 4 weken voor de aankomstdatum: 75% van de totale huursom. De huurder kan ook opteren om zijn verblijf éénmalig om te boeken aan 15%.

– Binnen 4 weken voor de aankomstdatum: 100% van de totale huursom. De huurder kan ook opteren om zijn verblijf éénmalig om te boeken aan 25%.

11.3 De huurder is zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van een reis- en annuleringsverzekering. In geval van annulering overhandigen wij een officiële factuur, die u kunt overleggen aan uw verzekeraar.

11.4 Covid-19 compensatieregeling: indien er een reisverbod geldt of Portugal inreisbeperkingen heeft ingesteld voor het land van herkomst van de huurder en het daardoor onmogelijk is de accommodatie te bereiken, krijgt de huurder een compensatie in de vorm van een voucher van het reeds (aan)betaalde bedrag. De voucher is geldig tot 2 jaar na uitgifte.

11.5 De annuleringsvoorwaarden zoals genoemd in 11.1 t/m 11.4 zijn alleen geldig op boekingen die gedaan zijn via de eigen website van Quinta da Estrela www.quintadaestrela.com of die anderszins direct zijn afgesproken met Quinta da Estrela. Voor boekingen die via andere platforms gedaan zijn gelden de daar van toepassing zijnde annuleringsvoorwaarden.

12 Geluid en overlast

12.1 Muziek – en elk ander geluid – op welke wijze voortgebracht moet op kamersterkte zijn afgestemd of afgespeeld met het gebruik van een koptelefoon of oordopjes, zodat geen geluidsoverlast ontstaat voor de overige gasten en is verboden van ’s-avonds 22:00 tot ’s morgens 10:00 uur (tenzij in overeengekomen met de eigenaren). Wij verzoeken gasten extra rekening te houden met geluidsoverlast op de terrassen, in de tuin, bij het zwembad en bij de bar.

12.2 Het afspelen van muziek in de tuin of rondom het zwembad, zonder het gebruik van een koptelefoon of oordopjes, is verboden in verband met de rust van de overige gasten.

12.3 Het gebruik van (voet)ballen is verboden rondom het zwembad en in de bar.

13 Privacy

Wij gaan vertrouwelijk met verstrekte gegevens om en gebruiken deze uitsluitend voor onze eigen administratie en bedrijfsvoering.

14 Klachten

14.1 Het wordt op prijs gesteld als u eventuele klachten rechtsreeks met de verhuurder bespreekt. Liefst zo spoedig mogelijk, zodat de verhuurder zo mogelijk iets aan de klachten kan doen.

14.2 Bij de accommodatie is een klachtenboek aanwezig. Ook beschikt Quinta da Estrela over een online elektronisch klachtenboek met referentie 55202 (Livro de reclamações electrónico) welke verplicht is gesteld door de staat. Heeft de huurder een klacht, dan kan de huurder deze melden via https://www.livroreclamacoes.pt/inicio

15 Akkoord

Huurder wordt geacht deze en bovengenoemde voorwaarden gelezen en begrepen te hebben. Bij reservering gaat de huurder akkoord met deze en bovengenoemde voorwaarden.

+

Verplichte velden zijn gekenmerkt met *